Kongskilde Industries A/S


Kongskilde blev etableret i 1949, da mekaniseringen af landbruget for alvor tog fart i Danmark. Virksomhedens første produkter var kornblæsere og kort tid efter kom fjedertandsharven og mobile brændere til. Produkter, der på den tid skabte nye normer, og stadig i dag danner grundlag for en stor del af Kongskildes aktiviteter inden for landbrugsredskaber og kornhåndteringsudstyr. Kongskilde har sidenhen udvidet forretningsgrundlaget med pneumatiske transportløsninger til industrien, primært papir og plast, og industridivisionen udgør i dag et vigtigt forretningsområde. Kongskildes mål er at opfylde erkendte behov og give økonomiske fordele for kunderne. Virksomhedens aktiviteter er delt op i fire strategiske forretningsområder, hvor markedskendskab og teknisk erfaring udgør et stærkt grundlag for en fremtidsbaseret udvikling. I dag er Kongskilde repræsenteret med egne selskaber i 11 lande, og med produktion i 4 lande. Kongskilde ejes af DLG-koncernen, København.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Skælskørvej 64
4180 Sorø
33683500
33688620
mail@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Stensamlere

Gødningsspredere

Gyllenedfældere

Harve- såkombinationer

Såbedsharver med vibrerende tænder 

Mekaniske radsåmaskiner

Pneumatiske radsåmaskiner

Pneumatiske præcisionssåmaskiner

Kombisåmaskiner

Stubharver med vibrerende og stive tænder

Rækkerensere

Liftophængte konventionelle plove

Liftophængte vendeplove 

Liftophængte vendeplove med variabel furebredde 

Halvbugserede plove

Vognplove

Halvbugserede plove med variabel furebredde 

Rotorharver og fræsere til såbedstilberedning

Fræsere til stubbearbejdning

Fræsere kombineret med såudstyr til efterafgrøder

Gødningsnedfældere

Ammoniaknedfældere

Pneumatisk korntransport

Mekanisk korntransport

Rensning og vejning af kornafgrøder

Tørring af kornafgrøder

Lagring af kornafgrøder

Komplette kornanlægsløsninger 

Måleudstyr og tilbehør til kornafgrøder

Direkte og indirekte oliebrændere

Gasbrændere og elvarmere

Stationære varmekilder

Venturi system til industrielle løsninger

Cutter – granulator til industrielle løsninger

Sugetryksblæser til industrielle løsninger

Transportblæser til industrielle løsninger

Cellesluse – injektor til industrielle løsninger

Aspirator til industrielle løsninger

Separator til industrielle løsninger

Filter til industrielle løsninger

Cykloner til industrielle løsninger

Multi sugehoved til industrielle løsninger

Rør til industrielle løsninger

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk