KJ Klimateknik A/S


KJ Klimateknik har eksisteret siden 1988 og beskæftiger sig primært med service og installation af foderanlæg og ventilation til landbruget. Dog arbejder vi også med komfortventilation og udsugninger til industri og villaventilation. Vi er idag kun 8 medarbejdere p.g.a krisen i landbruget, men plejer at være 14-16 medarbejdere.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Bommen 2
8620 Kjellerup
86880499
86880365
kaj@kj-klimateknik.dk
www.kj-klimateknik.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Ergomat foderautomater

Ventilation type KJ

Diverse reguleringhjul og beslag
Falcon Foderanlæg

Øland industriventilation

For more information please contact

Danish Agro Industry Secretariat
Director Claus Hermansen
Phone: +45 3339 4251
E-mail: clhe@lf.dk

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk